Disclaimer

Alle informatie die wordt gedeeld op flitsapps.nl is met zorg samengesteld om u van actuele informatie te voorzien. Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit van de prijzen. Wanneer door bezoekers van deze website onjuiste of onvolledige informatie wordt opgemerkt, kan melding worden gemaakt bij flitsapps@gmail.com.

De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Flitsapps.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.Websites van derden

Flitsapps.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het directe of indirecte gevolg van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op of via deze website is verkregen. Indien op flitsapps.nl links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor flitsapps.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Flitsapps.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Het plaatsen van een link naar een website van derden impliceert niet dat flitsapps.nl de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft. Dit is slechts bedoeld voor het bieden van een mogelijkheid voor de gebruiker van deze website tot het verkrijgen van nadere informatie.Auteursrecht

De informatie op deze website mag op geen enkele manier verspreid of op een andere manier gebruikt of misbruikt worden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van flitsapps.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofd vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé, niet-commercieel van inhoud op flitsapps.nl is toegestaan.

De informatie op deze site kan op ieder door flitsapps.nl gewenst moment worden gewijzigd.

Flitsapps
Logo
Vergelijk items
  • Totaal (0)
Vergelijken
0
Shopping cart